Nepožiadaš dom svojho blížneho

Desiata poznámka k Desatoru Rešpekt voči majektu iných ľudí je práve obsahom tohto prikázania. Individuálna tvorivosť a úsilie sa premieňa na materiálne bohatstvo. To je nedotknuteľné. Napriek tomu sa jednotlivec vždy stretáva s nepriazňou okolia, ktorá je motivovaná závisťou a túžbou po úspechu a vlastníctve bez sebadisciplíny a vlastnej práce a úsilia. Kainovia a Ábelovia …

Nepožiadaš dom svojho blížneho Čítajte viac »

Manželská vernosť a rešpekt voči tradičným hodnotám a inštitúciám

Deviata poznámka k Desatoru Nepožiadaš manželku blížneho svojho je doslovné znenie deviateho prikázania ako ho zaznamenáva Exodus. Jeho interpretácia je vlastne nasmerovaná na ochranu stability rodiny a rešpekt voči rodine ako základnej a zrejme aj najstaršej spoločenskej inštitúcie. Rodiny a manželstvá dnes Dĺžka života ako aj dynamické prostredie modernej spoločnosti vystavilo aj partnerské spolužitie novým …

Manželská vernosť a rešpekt voči tradičným hodnotám a inštitúciám Čítajte viac »

Nebudeš klamať

Ďalšia, ôsma poznámka k Desatoru Nepreriektnuť krivé svedectvo voči blížnemu bolo pre mňa ako chlapca trochu nezrozumiteľné prikázanie. Išlo skôr o biblické zachytenie toho, ako fungovala spoločnosť v čase, keď desatoro niekedy pred 2500 rokmi vznikalo a zapísali ho. Kmeňová spoločnosť a dnešok Dnes už nežijeme v kmeňovej spoločnosti, ktorú by spravovali patriarchovia či múdri …

Nebudeš klamať Čítajte viac »

Nebudeš kradnúť, nepokradneš.

Siedma poznámka k Desatoru Nič neukradnúť nie je nič nezvyčajné. Nevziať niečo niekomu je také okaté a je nám to aj prirodzené. Je to taká minimalistická interpretácia, ktorá je však vyprázdnená o aktívny a tvorivý prístup. Úcta k osobnému vlastníctvu Úcta k osobnému vlastníctvu a k akémukoľvek majetku je v slušnej spoločnosti prirodzeným prejavom rešpektu. …

Nebudeš kradnúť, nepokradneš. Čítajte viac »

Nebudeš smilniť

Šiesta poznámka o Desatore Tradičné šieste prikázanie v sebe skrýva posolstvo plné tabuizovaných tém spojených s intimitou a sexualitou. Všetko, čo sa týka partnerských vzťahov sa tradičné hodiny náboženstva snažili vysvetľovať potrebou dodržiavania tohto prikázania. Archaický výraz NEZOSMILNÍŠ, zvlášť v detských ústach, je neraz dôvodom na úsmevné „skomoleniny“. Avšak pôvodný hebrejský význam hovoril o tom, …

Nebudeš smilniť Čítajte viac »

Nezabiješ

Piata poznámka k Desatoru Nebudeš zabíjať alebo nezabiješ je prikázanie, o ktorom nikto nediskutuje. Je jasné, že to nie je naša každodenná dilema. Je to aj časté zdôvodnenie toho, že sme vlastne dobrí ľudia. Nič sme neukradli a nikoho sme nezabili. Takto si zvyčajne ospravedňujeme naše „drobné“ etické prešľapy kedy síce nezabíjame a nekradneme, ale …

Nezabiješ Čítajte viac »

Cti otca a matku svoju

Štvrtá poznámka k Desatoru Čo to je úcta k rodičom…? Ctiť svojho otca a matku je to, čo si v presnom znení ja pamätám z prípravy na prvé sväté príjímanie. Úcta k rodičom v starých spoločnostiach bola základom fungujúcej sociálnej siete a spoločnosti, kde rodina bola najstaršou inštitúciou. Medzigeneračná solidarita Spoločnosť sa však stáva stále …

Cti otca a matku svoju Čítajte viac »

Nevezmeš meno Božie nadarmo

Druhá poznámka o Desatore Kultúra vyjadrovania a kultúra komunikácie sa dnes ocitla kdesi v suteréne. Druhé prikázanie Desatora vyjadruje práve potrebu disciplíny mysle a vyjadrovania postojov pri komunikáci v súkromí, doma či na verejnosti. Boh, GOD, Gott… Brať „Božie meno nadarmo“ v klasickom katechizme znamená „regulovať“ nemiestne a neúctivé používanie slova „BOH“ a jeho obmien. …

Nevezmeš meno Božie nadarmo Čítajte viac »

Dekalóg alebo „Desatoro“. Potrebujeme ešte dnes prikázania?

Prvá poznámka k Desatoru Na námestí vo Zvolene sa počas terénnej kampane pristavovali ľudia s otázkami aj výčitkami. Neraz zaznelo, že sme v PS príliš liberálni. V jednom takomto rozhovore sa ukázalo, že ja aj môj diskutér máme veľa spoločného a to, čo on vníma sice ako prilíš liberálne no ľudsky s tým súhlasí, sa …

Dekalóg alebo „Desatoro“. Potrebujeme ešte dnes prikázania? Čítajte viac »