Nebudeš klamať

Ďalšia, ôsma poznámka k Desatoru Nepreriektnuť krivé svedectvo voči blížnemu bolo pre mňa ako chlapca trochu nezrozumiteľné prikázanie. Išlo skôr o biblické zachytenie toho, ako fungovala spoločnosť v čase, keď desatoro niekedy pred 2500 rokmi vznikalo a zapísali ho. Kmeňová spoločnosť a dnešok Dnes už nežijeme v kmeňovej spoločnosti, ktorú by spravovali patriarchovia či múdri …

Nebudeš klamať Čítajte viac »

Nebudeš kradnúť, nepokradneš.

Siedma poznámka k Desatoru Nič neukradnúť nie je nič nezvyčajné. Nevziať niečo niekomu je také okaté a je nám to aj prirodzené. Je to taká minimalistická interpretácia, ktorá je však vyprázdnená o aktívny a tvorivý prístup. Úcta k osobnému vlastníctvu Úcta k osobnému vlastníctvu a k akémukoľvek majetku je v slušnej spoločnosti prirodzeným prejavom rešpektu. …

Nebudeš kradnúť, nepokradneš. Čítajte viac »

Nebudeš smilniť

Šiesta poznámka o Desatore Tradičné šieste prikázanie v sebe skrýva posolstvo plné tabuizovaných tém spojených s intimitou a sexualitou. Všetko, čo sa týka partnerských vzťahov sa tradičné hodiny náboženstva snažili vysvetľovať potrebou dodržiavania tohto prikázania. Archaický výraz NEZOSMILNÍŠ, zvlášť v detských ústach, je neraz dôvodom na úsmevné „skomoleniny“. Avšak pôvodný hebrejský význam hovoril o tom, …

Nebudeš smilniť Čítajte viac »

Nezabiješ

Piata poznámka k Desatoru Nebudeš zabíjať alebo nezabiješ je prikázanie, o ktorom nikto nediskutuje. Je jasné, že to nie je naša každodenná dilema. Je to aj časté zdôvodnenie toho, že sme vlastne dobrí ľudia. Nič sme neukradli a nikoho sme nezabili. Takto si zvyčajne ospravedňujeme naše „drobné“ etické prešľapy kedy síce nezabíjame a nekradneme, ale …

Nezabiješ Čítajte viac »

Cti otca a matku svoju

Štvrtá poznámka k Desatoru Čo to je úcta k rodičom…? Ctiť svojho otca a matku je to, čo si v presnom znení ja pamätám z prípravy na prvé sväté príjímanie. Úcta k rodičom v starých spoločnostiach bola základom fungujúcej sociálnej siete a spoločnosti, kde rodina bola najstaršou inštitúciou. Medzigeneračná solidarita Spoločnosť sa však stáva stále …

Cti otca a matku svoju Čítajte viac »

Nevezmeš meno Božie nadarmo

Druhá poznámka o Desatore Kultúra vyjadrovania a kultúra komunikácie sa dnes ocitla kdesi v suteréne. Druhé prikázanie Desatora vyjadruje práve potrebu disciplíny mysle a vyjadrovania postojov pri komunikáci v súkromí, doma či na verejnosti. Boh, GOD, Gott… Brať „Božie meno nadarmo“ v klasickom katechizme znamená „regulovať“ nemiestne a neúctivé používanie slova „BOH“ a jeho obmien. …

Nevezmeš meno Božie nadarmo Čítajte viac »

Dekalóg alebo „Desatoro“. Potrebujeme ešte dnes prikázania?

Prvá poznámka k Desatoru Na námestí vo Zvolene sa počas terénnej kampane pristavovali ľudia s otázkami aj výčitkami. Neraz zaznelo, že sme v PS príliš liberálni. V jednom takomto rozhovore sa ukázalo, že ja aj môj diskutér máme veľa spoločného a to, čo on vníma sice ako prilíš liberálne no ľudsky s tým súhlasí, sa …

Dekalóg alebo „Desatoro“. Potrebujeme ešte dnes prikázania? Čítajte viac »

Generačná výmena nestačí

Prečo sa viac hovorí o Tisovi ako o Jánovi Langošovi či Milanovi Šimečkovi Sr. Prečo generačná výmena nefunguje na ceste od autoritárskych režimov k demokracii? Určite ste už neraz zažili konštatovanie ohľadom toho, že to je už na nás mladých a že my mladí si to máme spraviť, ako chceme. Chýba nám vedomé odovzdávanie skúsenosti …

Generačná výmena nestačí Čítajte viac »

Civilné manželstvo nie je sviatosť

Ľudia LGBITQ+ sa ako občania nedožadujú sviatosti manželstva. Sviatosť manželstva je v kompetencii jednotlivých cirkví a určite nikomu, kto nie je členom tej ktorej cirkvi, neprislúcha komentovať, či má alebo nemá tá ktorá cirkev sobášiť ľudí toho istého pohlavia. Aj čo sa týka pohľadu jednotlivých cirkví na manželstvo ako sviatosť panuje pri jeho teologickej interpretácii …

Civilné manželstvo nie je sviatosť Čítajte viac »