Miro Kocúr

Milujme blížnych. Pomáhajme. Deťom. Učiteľom.

Som odvážny veriaci pedagóg, manažér, autor odborných a publicistických textov.

Miro Kocúr
40

Videovizitka

Môj príbeh

Som pedagóg, manažér aj autor početných textov

MOJE PRESVEDČENIE A VÍZIA

1. SOM VERIACI KRESŤAN preto budem pomáhať slabším a s láskou a porozumením premáhať nevraživosť. Lebo ľudskosť voči všetkým je hlavným prejavom lásky k Bohu a blížnemu.

2. BUDEM POMÁHAŤ učiteľom v školách, zdravotníkom a prírode, lebo vzdelanie, zdravie a životné prostredie je zárukou budúcnosti Slovenska.

3. BUDEM PODPOROVAŤ SOLIDARITU mladých s dôchodcami a férovosť vo všetkom, lebo vzájomná spolupatričnosť je zárukou zdravej spoločnosti.

PODPORTE MA príspevkom na môj transparentný účet. 30 € pomôže jednému dobrovoľníkovi osloviť v uliciach 1000 ľudí, 50 € umožní osloviť 17 000 ľudí na sociálnych sieťach, 150 € mi umožní vycestovať za ľuďmi do odľahlých oblastí Slovenska, 100 € mi umožní prenájom bilboardu na jeden mesiac

Náš tím pre vzdelávanie, vedu a inovácie

Narodil som sa v Liptovskom Mikuláši. Vyrastal som v podtatranskom meste s baťovskou tradíciou, vo Svite.  Maturoval som v roku 1987 na „Starom gympli“  v Poprade. Pracoval som rok ako údržbár, lebo na medicínu na LF UK som sa dostal až na druhý krát. V roku 1990 som sa rozhodol, že nebudem lekárom ale teológom.

AKO?

UČÍM, MANAŽUJEM, POČÚVAM, HOVORÍM AJ  PÍŠEM…

NIE SOM POLITIK, NO POMÁHAM SLOVENSKU tak, že…

UŽ roky UČÍM…

Po vysokej škole som pracoval ako pedagóg na základných a na stredných školách v Starej Ľubovni. Od roku 2003 po postgraduálnom štúdiu v Ríme a Jeruzaleme pôsobím  ako pedagóg a manažér v oblasti vzdelávania.  Na tvorbe programu BOD ZLOMU som sa podieľal v jeho dvoch kapitolách: o vzdelávaní, vede a inováciách a v časti o kultúre, cirkvi a národnostných menšinách.

UŽ roky MANAŽUJEM…

Pôsobil som ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského, Katolíckej univerzite aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Bol som spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.  S tímom skvelých ľudí sme uviedli do života projekt neštátnej strednej školy s dôrazom na bilingválnosť a hodnotovo orientované vzdelávanie.  V rokoch 2012 – 2013 som viedol ako riaditeľ neziskovú organizáciu VIA IURIS. Od roku 2014 som pracoval v neziskovej organizácii LEAF, kde som vytvoril a viedol program podpory a rozvoja LEAF Award.

UŽ roky PÍŠEM a MODERUJEM…

Okrem pedagogickej činnosti sa dlhodobo venujem aj reflexii spoločenského diania a toho čo robím.  Som autorom niekoľkých kníh, textov aj prekladateľom či publicistom. V roku 2010 som bol v kategórii najlepší text na blogu nominovaný na Novinársku cenu za „citlivý pohľad prispievajúci k diskusii prebiehajúcej medzi tradičnými a modernizačnými prúdmi v katolíckej cirkvi“. Moje  texty nájdete na blogoch no stali aj sledovanou  súčasťou komentárov pre denník SME a DennikN.  Od  roku 2015 do roku 2018 moderoval programy  Hosť Pyramídy a Sobotné reflexie v Rádiu Slovensko.

SOM už roky AKTÍVNY OBČAN…

V roku 2008 som spoluzakladal občiansku iniciatívu NECHCEME SA PRIZERAŤ. Pridalo sa k nám viac ako 3000 signatárov. Reagovali sme na glorifikáciu ľudáckeho režimu Slovenskej republiky 1939-1945 a jeho prezidenta. Pozornosť  médií aj publicita tejto iniciatívy upozorňovala na rastúci vplyv Mariána Kotlebu a jeho súputníkov.  Aj na základe tohto angažovaného postoja som sa stal platným hosťom viacerých diskusíí a odborných podujatí na rôznych verejných podujatiach či v RTVS a iných médiách.

Progresívne Slovensko a ja

Som  zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska. Od jeho začiatku som ako expert a aktívny člen tímu pre vzdelávanie, vedu a inovácie súčasťou tímu, ktorý sa podieľal na vytváraní  vízie a programu PS pre oblasť školstva. Početné diskusie a konzultácie sme viedli aj pri komentovaní  dokumentu Učiace sa Slovensko.  Venujem sa  zvlášť  základnému a strednému školstvu.  Aj na základe mojej odbornej skúsenosti a praxi kladiem dôraz na prepojenie vzdelávania a praxe. V neposlednom rade si všímam aj hodnotovo orientované vzdelávanie a jeho  miesto v kurikulu škol. 

Som 15 rokov  ženatý sa manželkou Zuzanou máme dve dcéry a žijeme v Marianke.

Novinky

Zostaňme v kontakte