Píšem blog

Nahrávam podcast

stiahnutí epizód
0 +

Pustite si môj podcast na:

Streamujem

video blogov
0 +

UČÍM

Po vysokej škole som pracoval ako pedagóg na základných a na stredných školách v Starej Ľubovni. Od roku 2003 po postgraduálnom štúdiu v Ríme a Jeruzaleme pôsobím  ako pedagóg a manažér v oblasti vzdelávania.  Na tvorbe programu BOD ZLOMU som sa podieľal v jeho dvoch kapitolách: o vzdelávaní, vede a inováciách a v časti o kultúre, cirkvi a národnostných menšinách.

MANAŽUJEM

Pôsobil som ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského, Katolíckej univerzite aj na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií. Bol som spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave.  S tímom skvelých ľudí sme uviedli do života projekt neštátnej strednej školy s dôrazom na bilingválnosť a hodnotovo orientované vzdelávanie.  V rokoch 2012 – 2013 som viedol ako riaditeľ neziskovú organizáciu VIA IURIS. Od roku 2014 som pracoval v neziskovej organizácii LEAF, kde som vytvoril a viedol program podpory a rozvoja LEAF Award.

PÍŠEM A MODERUJEM

Okrem pedagogickej činnosti sa dlhodobo venujem aj reflexii spoločenského diania a toho čo robím.  Som autorom niekoľkých kníh, textov aj prekladateľom či publicistom. V roku 2010 som bol v kategórii najlepší text na blogu nominovaný na Novinársku cenu za „citlivý pohľad prispievajúci k diskusii prebiehajúcej medzi tradičnými a modernizačnými prúdmi v katolíckej cirkvi“. Moje  texty nájdete na blogoch no stali aj sledovanou  súčasťou komentárov pre denník SME a DennikN.  Od  roku 2015 do roku 2018 moderoval programy  Hosť Pyramídy a Sobotné reflexie v Rádiu Slovensko.

SOM AKTÍVNY OBČAN

V roku 2008 som spoluzakladal občiansku iniciatívu NECHCEME SA PRIZERAŤ. Pridalo sa k nám viac ako 3000 signatárov. Reagovali sme na glorifikáciu ľudáckeho režimu Slovenskej republiky 1939-1945 a jeho prezidenta. Pozornosť  médií aj publicita tejto iniciatívy upozorňovala na rastúci vplyv Mariána Kotlebu a jeho súputníkov.  Aj na základe tohto angažovaného postoja som sa stal platným hosťom viacerých diskusíí a odborných podujatí na rôznych verejných podujatiach či v RTVS a iných médiách.

PROGRESÍVNE SLOVENSKO A JA

Som  zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska. Od jeho začiatku som ako expert a aktívny člen tímu pre vzdelávanie, vedu a inovácie súčasťou tímu, ktorý sa podieľal na vytváraní  vízie a programu PS pre oblasť školstva. Početné diskusie a konzultácie sme viedli aj pri komentovaní  dokumentu Učiace sa Slovensko.  Venujem sa  zvlášť  základnému a strednému školstvu.  Aj na základe mojej odbornej skúsenosti a praxe kladiem dôraz na prepojenie vzdelávania a praxe. V neposlednom rade si všímam aj hodnotovo orientované vzdelávanie a jeho  miesto v kurikule škôl. Toto je fotografia, ktorá ma zachytila počas diskusie na ustanovujúcom sneme Progresívneho Slovenska v Žiline 20. januára 2018.