Nezabiješ

Piata poznámka k Desatoru

Nebudeš zabíjať alebo nezabiješ je prikázanie, o ktorom nikto nediskutuje.

Je jasné, že to nie je naša každodenná dilema. Je to aj časté zdôvodnenie toho, že sme vlastne dobrí ľudia. Nič sme neukradli a nikoho sme nezabili.

Takto si zvyčajne ospravedňujeme naše „drobné“ etické prešľapy kedy síce nezabíjame a nekradneme, ale vieme, že nie sme celkom OK.

Úcta k životu

Toto príkázanie však v sebe nesie dnes mimoriadne dôležité posolstvo o potrebe spravovať a napomáhať životu v jeho akejkoľvek podobe. Starostlivosť o zdravie jednotlivého človeka súvisí aj s klimatickou zmenou a všetko, čo jeme a vdychujeme, je rovnako predmetom zodpovedného prístupu k životu.

Keď sa veriaci človek odmieta dívať na svet v jeho komplexnosti, môže uviaznuť len v neprehľadných debatách o potratoch či sexuálnej morálke.

Aj slovo zabíja

Avšak život v akejkoľvek podobe si zasluhuje úctu a ochranu. Aj hrubé slovo či domáce násile je porušením tohto prikázania. Lebo aj slovo a násilná komunikácia zabíja.

Mať rešpekt voči životu znamená nielen priamo nezabíjať. Ide o zodpovedné a citlivé spravovanie nášho sveta na osobnej aj spoločenskej úrovni. Starostlivosť o zdravie, deti, seniorov, solidarita so sociálne či inak marginalizovanými,

Aj ekológia sa nás týka

Ochrana živej aj neživej prírody, našich vodných tokov, morí, zásob pitnej vody, kvalita potravín, fajčenie či kvalita našich nemocníc. To všetko nájdeme v prístupe k životu a jeho kvalite, na ktorú nás upozorňuje toto prikázanie.

Myslieť spoločne a tvorivo na BUDÚCNOSŤ teda nie je len náš výmysel. Byť dobrým správcom krajiny a vlasného života je aj imperatív starý ako ľudská reflexia života, ktorú zaznamenáva aj DESATORO.

Na každej forme života záleží

Zdá sa nám to samozrejmé? Nie celkom. Tam kde niekto aj v predvolebnej debate zľahčuje témy životne dôležité pre udržateľný vývoj spoločnosti a jednotlivca v nej, tam niečo nesedí.

A aj o tom je odborný a slušný prístup človeka, ktorý sa považuje za veriaceho k svetu, spoločnosti a každému človeku bez výnimky a predsudkov.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *