Cti otca a matku svoju

Štvrtá poznámka k Desatoru

Čo to je úcta k rodičom…?

Ctiť svojho otca a matku je to, čo si v presnom znení ja pamätám z prípravy na prvé sväté príjímanie.

Úcta k rodičom v starých spoločnostiach bola základom fungujúcej sociálnej siete a spoločnosti, kde rodina bola najstaršou inštitúciou.

Medzigeneračná solidarita

Spoločnosť sa však stáva stále menej adresnou, komplexnou, rodinné väzby sa vzdialenosťami a migráciou narušujú a nájsť dnes rodiny, kde žijú tri generácie spolu je už veľmi vzácne.

To však nič nemení na tom, že ani fungujúci sociálny systém nenahradí rodinné väzby, zdravú medzigeneračnú solidaritu, kde deti majú možnosť stavať na skúsenostiach a životnej múdrosti svojich rodičov.

Ak sa k tomu pridajú aj starí rodičia je to aj ozajstná škola empatie a poznania pre vnúčatá. Vidia babku a dedka a vnímaju tak okolo seba starších ľudí, ktorí ich zahŕňajú láskou, pozornosťou, hrajú sa s nimi, no ktorí neraz potrebujú podporu v samote, fyzicke slabosti či chorobe.

Láska k rodičom je program

Prikázanie lásky k rodičom je v Desatore práve preto, že mať v úcte rodičov a starších ľudí ako tých, ktorí nám odovzdávajú múdrosť predchádzajúcich generácií, nie je vždy príjemné a nemôže to ostať len voliteľnou sentimentálnou epizódkou. Je to niečo, čo MUSÍME mať ako životný program.

Čo robiť ak to nie je príjemné? Vnímajme ako ekonomicky aktívni ľudia aj perspektívu nášho života ako niečo, čo má mať vzostupnú tendenciu a čo chceme v našej spoločnosti robiť lepšie ako doteraz. Robíme to pre seba. Známy je príbeh z Dobšinského rozprávok o Troch grošoch. Pripomeňme si ho. Robíme to aj pre seba a pre našu BUDÚCNOSŤ. Splácame rodičom ich lásku a starostlivosť, myslíme na seba ale vo vedomí solidarity myslíme aj na našu starobu.

Príkaz lásky k rodičom je v DESATORE, aby sa toto vedomie zodpovednosti a medzigeneračnej solidarity dostalo aj do našich kalendárov. Návštevy, telefonáty, spoločné podujatia prejavy záujmy a pozornosti pri životných udalostiach a sviatkoch.

Príkaz lásky k rodičom má však aj spoločenskú dimenziu, a preto sa musí dostať aj na program dňa spoločenského a politického pôsobenia jednotlivcov cez politické strany, parlament a vládne programy. Myslieť na rodičov začíname vtedy, ak myslíme na „odliv“ mladých zo Slovenska, ktorí sa nevracajú a pracujú na zveľaďovaní iných krajín a budúcnosť ich rodičov a našich seniorov sa dostáva preto do ohrozenia.

Spoločné vianoce a rodiny

Nielen preto, že vidia svoje deti len na Vianoce, ale preto, že práve ekonomicky aktívni ľudia pracujú na tom, aby štát „mal na vyššie dôchodky“, ktoré zabezpečia starším ľuďom dôstojný život.

CTI OTCA A MATKU SVOJU je imperatív nezabudnúť na to, že za život vďačíme po STVORITEĽOVI práve našim rodičom a náš príklad lásky k našim rodičom je tá najlepšia investícia do skúsenosti našich detí. Lebo tak ako nás vidia správať sa k našim rodičom, práve tak sa inšpirujú aj oni pre budúcnosť a ich postoj lásky k nám. Dnešným rodičom.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *