Ako sa rozlúčiť s dedičstvom Jozefa Tisa

Koniec kontroverzných mien na pamätných tabuliach, pomníkoch a uliciach?

Dnes sa opäť rôzne verzie pravdy šíria domácim éterom, printom a obrazom. Ulice i námestia symbolicky obsadzujú Tisove a Husákove tabule, busty Biľaka a Ďurčanského, členovia Bielych légií nedopatrením v prezidentskej kancelárii dokonca dostali najvyššie vyznamenania. Boj o demokraciu je opäť, takpovediac, na ulici.

29. októbra 2022 sa konali komunálne voľby a v niektorých obciach sa dostali do obecných zastupiteľstiev noví ľudia. Voľby však môžu potvrdiť i súčasné rozloženie síl a tým aj názorové spektrum či lokálne politické preferencie.

Demokracia však potrebuje aj našu pomoc.

Neuspela Biela vrana ani prokurátor

Aj situácia vo Varíne, kde zatiaľ neuspel ani prokurátor Generálnej prokuratúry. Ulica Jozefa Tisa ostane ulicou, ktorá tak explicitne prejavuje rešpekt a uznanie negatívnej osobnosti slovenských dejín a exponentovi autoritárskeho ľudáckeho štátu, prezidentovi Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945. Zmysel existujúceho zákona aj snaha prokurátora sa míňajú účinkom.

Blíži sa aj dátum vyhlasovania Bielych vrán a tá z Varína z minulého roka ostala bielou vranou. Bezmocnou bielou vranou, ktorá na problém upozornila, ale situácia sa nezmenila.

Lenka Ticháková pracuje v lekárni vo Varíne a je so svojím názorom a snahou o zmenu osamotená. Morálno-etická i právna rovina akoby sa nedali na Slovensku zladiť. Pani Ticháková sa ako obecná poslankyňa niekoľko rokov snaží, aby obec zmenila názov ulice, na ktorej sama býva.

Obce by mali mať povinnosť konať

V súčasnosti obce nemajú povinnosť zmeniť názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ak je podľa zákona o obecnom zriadení neprípustný, ale určili ho pred 1. decembrom 2020.

Výsledkom je, že cieľ, ktorý zákonodarca sledoval zavedením novej úpravy všeobecných pravidiel pre všetky názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na Slovensku, sa nedosiahol. Ide o legislatívnu chybu, ktorú možno odstrániť len novelizáciou zákona.

Téme vplyvu ľudáckych politikov sa ako aktivista aj autor komentárov či občianskych iniciatív venujem dlho. V Progresívnom Slovensku sme pre nápravu situácie pripravili legislatívny návrh, ktorý na októbrovej schôdzi Národnej rady predložil poslanec a podpredseda PS Tomáš Valášek.

Návrh má právnu povahu prechodného ustanovenia, ktoré má riešiť kolíziu predchádzajúcej a novej právnej úpravy. Prešiel 8. novembra 2022 po hlasovaní v pléne slovenského parlamentu do druhého čítania.

Navrhovanou úpravou nie sú dotknuté žiadne verejné subjektívne práva osôb, pretože zákon o obecnom zriadení obyvateľom obce nezaručuje právo na určenie alebo zmenu názvu ulice alebo iného verejného priestranstva, ale ustanovuje výhradnú právomoc obecného zastupiteľstva v rámci správy obce určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.

Nová povinnosť vo veciach územnej samosprávy sa obciam ukladá v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Verejný priestor a vnímanie sveta

Predkladaný návrh premietne do legislatívneho textu fakt, ktorý si uvedomujem už roky. Ide o vplyv verejného priestoru na kultúrne, mravné a výchovné pôsobenia na spoločnosť.

Názvy ulíc a verejných priestranstiev majú v demokratickej spoločnosti podporovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, rešpektu a úcty cez poukazovanie na pozitívne príklady osobností miestneho a svetového významu. Mali by to byť osobnosti, ktoré životom a dielom prispeli ku kultivácii hodnôt ľudskosti, rozvoju kultúry, civilizácie, vzájomnej spolupatričnosti, solidarity a demokracie, ako aj formatívne udalosti národných a svetových dejín.

Šíritelia nenávisti nemôžu byť vzormi

Osobnosti a predstavitelia režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej, nacistickej alebo komunistickej ideológii tomuto kritériu protirečia. Vlastne deformujú vnímanie verejného priestoru. Stavajú totiž nositeľov a šíriteľov triednej, rasovej, náboženskej a sexuálnej netolerancie a nenávisti a ich preukázateľného uplatňovania v danom historickom období do úlohy pozitívnych vzorov.

To protirečí historickej skutočnosti. Predkladaná novela napraví dnešný stav a zosúladí legislatívu s tým, ako sa dívame na naše dejinné obdobia a ich predstaviteľov, historicky spojených s režimami, ktoré sa v minulosti preukázateľne dopúšťali zločinov proti ľudskosti.

Úloha pre nové zastupiteľstvá

Nové zastupiteľstvá budú mať do júna 2023 dosť času, aby dali veci do súladu s tým, čo zákonná úprava rieši, a zároveň umožní, aby sa prokurátori aj poslanci či celé zastupiteľstvá mali o čo v zákone oprieť.

Nikto by nemal stáť nad zákonom ani alibisticky využívať medzery v legislatíve. Tí, ktorí inštalujú pamätné tabule či pomenúvajú ulice a priestranstvá menami exponentov zločineckých režimov, musia vedieť, že toto ich konanie nie je len neetické, ale aj protizákonné.

Novela existujúcej právnej úpravy túto situáciu môže napraviť. Ulice by sme nemali prenechať násilníkom a ich mená ich vzorom. Musí sa to dať spraviť, ak nám na minulosti a budúcnosti záleží.

Uverejnené v denníku SME 26. októbra 2022

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *