Učitelia si vyššie platy zaslúžia

V pomere platov učiteľov k platom vysokoškolsky vzdelaných ľudí v rámci krajín OECD je Slovensko štvrté od konca. 

Učitelia si vyššie platy zaslúžia

Aj tento rok môžeme očakávať  zhoršenie finančnej situácie učiteľov a učiteliek a to i napriek 3 % nárastu miezd od júla 2022, keďže predpokladaná inflácia je vo výške 8,5 %. Platy nastupujúcich učiteľov sú na úrovni 790 eur v čistom, čo znamená ani nie na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve. Súčasná situácia je dramatickejšia o to viac, že aktuálne musí školstvo čeliť akútnemu nedostatku učiteľov a učiteliek na primárnom stupni a učiteľov prírodných viedPodľa analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky by malo v roku 2022 chýbať na slovenských školách 1 300 učiteliek a učiteľov. V roku 2025 to má byť až 8 600.

Odchádzam, zakladám si rodinu

Ako riaditeľ gymnázia som zažil opakovane ako sa nadšený mladý učiteľ alebo učiteľka po dvoch-troch rokoch hektickej práce pri tvorivej príprave obsahu aj didaktike svojho predmetu šitom na mieru našej bilingválnej školy vyčerpaný objavil v mojej kancelárii a povedal mi, že odchádza. 

Napríklad na montáže do Nórska alebo do komerčnej spoločnosti, kde jeho znalosti a zručnosti ohodnotili násobkom jeho nástupného učiteľského platu.

Cez deň učiteľka, večer čašníčka

To bolo na začiatku 21. storočia. Dnes sme takmer na konci jeho prvej štvrtiny a pribúda nám kvalifikovaných učiteľov v dôchodkovom veku a mladí perspektívni vyučujúci neraz odchádzajú. Predvčerom som videl v televízii reportáž, v ktorej učiteľka hovorí o tom, ako si vylepšuje ekonomickú situáciu po večeroch ako čašníčka. Reportáž bola neuveriteľná a symptomatická.

Moja skúsenosť z obdobia, keď som viedol učiteľský team nášho gymnázia, že jej to ešte chvíľu vydrží. Ďalším krokom bude hľadanie iného hlavného príjmu.

Prečo by mali učiteľky a učitelia pracovať 16 hodín denne a hľadať ďalší vedľajší príjem, aby mohli vykonávať učiteľské povolanie, založiť si rodiny, zaplatiť optický internet a ísť so svojimi deťmi na lyžovačku do Krkonôš? 

Gymnázium, ktoré som spoluzakladal má 18 rokov. Hoci sme boli všetci veľmi mladí, sú tam už len dve učiteľky, s ktorými sme štartovali spoločne.

Nájomné byty pre učiteľky a učiteľov

V spolupráci so zriaďovateľmi škôl je možné okrem populistickej kampane o stavbe nájomných bytov uvažovať o tom, ako sa do národného programu reformy vzdelávacieho systému môžu dostať aj kroky pre vytvorenie mechanizmov, ktoré pomôžu vytvoriť podmienky a alokovať dostatočné prostriedky pre výstavbu alebo vyčlenenie potrebného počtu nájomných učiteľských bytov.

Táto možnosť zabezpečiť im plnohodnotné a dôstojné bývanie aj formou nájomných bytov za zvýhodnených podmienok podporí získavanie nových mladých učiteľov odborne a ľudsky spojiť svoju budúcnosť aj dlhodobo s prácou vo vzdelávaní.

Učitelia matematiky, fyziky či chémia a informatiky zvlášť v Bratislave a okolí majú právo pri svojich zručnostiach na porovnateľné ohodnotenie so svojimi kolegami v súkromnom sektore alebo aj vo verejnom sektore, kde IT špecialisti, matematikár a experti z oblasti prírodných vied majú úplne inú hodnotu na trhu práce.

Preto pri plánovanej výstavbe nájomných bytov zakomponujme do plánu aj výstavbu nájomných bytov pre učiteľov a rodinných  učiteľov cieleným spôsobom podporujúcim získanie nových kvalitným mladých učiteľov a udržanie tých, ktorí vyhorení môžu školy v krátkej dobe opustiť. A možno aj znovuzískanie tých, ktorí by učiteľmi chceli znovu byť alebo sa nimi stať.

Dá sa to, skúsil som si to

Dá sa to, lebo aj ja som ako riaditeľ pracoval na vytvorení priestoru pre školské byty pre zahraničných lektorov a aj na vysokých školách sme ešte za komunizmu mali manželské internáty. A že to nie je len komunistické privilégium ukazujú skúsenosti z kampusu na Harvarde, kde doktoranti s rodinami dostávajú štipendium a ubytovanie aj pre členov svojej rodiny a deti, ak ich už majú. Tak sa podporujú prorodinné politiky. Cielene a viac ako len symbolicky.

Platy učiteľov by sa mali aj na Slovensku dostať na úroveň priemeru vysokoškolsky vzdelaných profesií. Nejde o to, aby toto navýšenie prebiehalo plošne ak niektoré indikátory ukazujú, že priemerné platy učiteľov v niektorých regiónoch sú za istých podmienok nadpriemerné. 

Je potrebné zaviesť selektívne kritériá, ktoré budú vedieť odmerať do akej miery mzdový normatív dáva zriaďovateľom, riaditeľkám a riaditeľom škôl dostatok prostriedkov a priestoru na cielené zvyšovanie platov učiteľov v tých kombináciách a školách, ktoré to preukázateľne potrebujú.

Musíme reflektovať monitorovaný predbežný nedostatok učiteľov v konkrétnych regiónoch a konkrétnych predmetoch, tieto výzvy musíme adresovať primárne v najkratšom možnom čase, teda hneď. Odpovede na otázky ako to merať, kto je kvalitný učiteľ existujú.

Solidarita namiesto rovnostárstva

Cestou, ktorou by sa malo zvyšovanie učiteľských platov uberať určite nie je rovnostárstvo plošného maximalizovania platov. Aj preto opakované odborárske podujatia, ktoré sú dlhodobo neúčinné a problém v tejto oblasti neriešia a vzbudzujú nedôveru. Preto treba podporiť učiteľov a učteľky a odmietnuť stranícke či odborárske politikárčenie.

Plošné zvýšenie mzdových normatívom by malo byť sprevádzané aj jasnými mechanizmami pre selektívne zvyšovanie platov učiteľov v konkrétnych predmetoch a regiónoch.

Potrebujú viac ako len rožky a električenku

Ak vnímame učiteľku a učiteľa ako študujúceho a svoj horizont rozširujúceho človeka, ktorý cestuje a vstupuje do interakcie s najnovšími trendami edukácie a výchovy v dnešnom svete je viac ako prirodzené vnímať aj dimenziu toho, že životné náklady učiteľky či učiteľa nepozostávajú len z nákupu potravín a električenky. Dnešný učiteľ potrebuje rozumieť svetu a jeho komplikovanosti. Nie náhodou máme v školách s kritickým myslením. Prístup ku kvalitnému vzdelaniu aj informáciám je aj ekonomicky náročné a niekedy je to do doslova luxus.

Školské knižnice a mediatéky majú už dávno možnosť inšpirovať sa možnosťami ako sa dostať ku kvalitným prameňom. Netreba chodiť ďaleko.

Mestská mediatéka v Štrasburgu je prepojená s jej mestskými pobočkami, tu je na prízemí čítáreň domácej a zahraničnej tlače a prístup na svetové médiá. Zadarmo aj pre bezdomovcov. Na poschodí sú sekcie kníh a iných médií (CD, DVD) pre mládež a dospelých. 

Ja som takéto fungujúce knižnice a mediálne centrá zažil na mojej „materskej“ dovolenke s mojou prvou dcérou v Štrasburgu. Dá sa to. Na prízemí boli prístupne počítače so svetovou tlačou zadarmo pre prezenčné štúdium. Pobočky s detskou literatúrou a mediálnymi nosičmi po celom meste v miestnych knižniciach zadarmo. Požičiaval som si rozprávky v centrálnej knižnici, vracal do boxu na mojej ulici. Inšpirujme sa.

Načo je nám nefungujúca kamenná matičná knižnica, ktorá rodí len nových a nových konšpirátorov, poslaneckých asistenov fašistov  a editorov konšpiračných webov?

Profesionálny rast a podpora

Na druhej strane súčasťou lepšieho finančného oceňovania učiteľov musí byť aj inovovaný spôsob vzdelávania a podpory učiteľov prostredníctvom osobnej a profesionálnej podpory, celoživotného vzdelávania a certifikácie zo strany expertných štátnych inštitúcií. Obdobne ako tomu je v iných európskych krajinách či dokonca aj v USA. V tejto oblasti sa určite pripravujú nádejné projekty a zmeny. Ani to však nepôjde bez peňazí a ich cielenom používaní. A širokej nadstraníckej politickej podpory.

To, do akej miery sa na ďalšom vzdelávaní pedagógov môže podieľať učiteľská komunita zdieľaním skúseností, tretí sektor a mimovládky  z oblasti vzdelávania či pedagogické fakulty môže byť dobrou témou pre štartujúce Centrá regionálnej podpory učiteľov, ktoré aktuálne vznikajú v gescii ministerstva.

Niekoľko skvelých príkladov fungujúcich škôl ukazuje, že energie aj fungujúcich nápadov a vzdelávacích či školských projektov v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania je na Slovensku dosť. Ide skôr o to, aby sa z týchto výnimiek stala takpovediac celoštátna norma.

Ako príklad dobrej praxe, a toho, že sa to dá majú tieto štátne aj neštátne školy a komunity expertov a nadšených učiteľov  a učiteliek dostať morálnu aj politickú podporu a oveľa viac peňazí. Cielene a rozumne. A hneď. Aj toto je dobrá príležitosť.

https://www.zasluziasito.sk/ 

Uverejenené na mojom blogu TU

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *