Novému predsedovi vlády a učiteľom. Uznanie a memento.

Mladí ľudia potrebujú vidieť a zažiť nositeľov hodnôt o ktorých rozprávame. Živé vzory učiteľov a učiteliek v školách, ale aj verejných činiteľov. Dívame sa však deň čo deň na neúctu k pravde, vzdelaniu a kultúrnosti.

Podobne ako široká verejnosť, aj my, učiteľky a učitelia v Progresívnom Slovensku, vidíme, že svetová pandémia zrýchlila spoločenskú, technologickú, klimatickú aj geopolitickú transformáciu dnešného sveta. Pozeráme sa s úžasom ako svet slovenského vzdelávania bol donútený v období pandémie skočiť do digitálnej doby. Všetci sme sa spoločne s našimi deťmi a pedagógmi ocitli vo virtuálnej triede pred obrazovkami počítačov. Nemáme čas odkladať digitalizáciu na neskôr. Z technologického módneho hitu sa stal základný nástroj toho, ako prežiť a nenechať generáciu detí a študentov na prahu života bez interakcie so svetom kamarátov aj poznania.

Ďakujeme a oceňujeme tvorivých

28. marec je historicky Dňom učiteľov. Dátum narodenia Jána Amosa Komenského je aj symbolickým momentom k reštartu sveta vzdelávania na všetkých úrovniach. Tohto roku sa naša spoločnosť ocitla na Deň učiteľov v stave agónie vlády, rozhádanej politickej scény v kríze a s ministrom školstva v demisii. Posolstvo o tom, aký je vzťah dnešnej vlády k budúcnosti tejto krajiny, nemôže byť smutnejšie. Uplynulý rok bol pre ľudí vo svete vzdelávania, škôl, inovácií a vedy jedným z najťažších v ich kariére. Priniesol im dlhé mesiace práce cez online platformy.Good job, Alisha Keys video klipGood job, Alisha Keys video klip

Za pochodu objavovali veci, ktoré nikdy predtým nepoužívali.  Zažívali stratu osobného kontaktu s deťmi a kolegami. Dennodenne prežívali dilemu, v ktorej strach pred nákazou zápasil s túžbou vrátiť sa k životu v triede.

Tvoriví učitelia a učiteľky spolu s hrdinskými riaditeľkami a riaditeľmi hľadali cesty technologicky inovatívnych prístupov, aby naďalej stáli v prvej línii pomoci a podpory našich detí, dospievajúcej generácie a budúcich profesionálov v odborných školách či na univerzitách. Preto ĎAKUJEME všetkým učiteľom a učiteľkám a pedagógom na všetkých školách.Good job, Alisha Keys video klipGood job, Alisha Keys video klip

Ďakujeme im ako pedagógovia a bývalí či súčasní riadiaci pracovníci v školách rôznych typov. Ďakujeme aj ako angažovaní občania, členky a členovia v mene strany PROGRESÍVNE SLOVENSKO. Ďakujeme vám za vašu prácu a nadľudské úsilie. Vážime si to. Popri lekároch, zdravotníkoch, kuriéroch či pokladníčkach vnímame práve vás milé učiteľky a učitelia ako hrdinov koronovej doby.  

Nezabúdame na zaostávajúcich a zabudnutých

Je tu však veľa detí, ktorým ich sociálne položenie nedovoľuje byť v spojení so svojimi pedagógmi, lebo nemajú počítač, internetové pripojenie alebo sú dokonca v ešte horšej situácii. Ide o desaťtisíce detí, ktorým sme ako krajina dlžní podporu, solidaritu a vzdelanie. Preto chceme, aby sa práve tieto marginalizované komunity sociálne vylučovaných detí čím skôr vrátili do škôl. Aby znovu našli cestu do svojich školských komunít. 

Nový či staronový minister školstva nech nadviaže na snahu prvého roku práce v čase pandémie. Nech sa poučí, keď bude s tímom odborníkov riešiť postupné otváranie škôl. Nech je návrat do škôl sprevádzaný zrozumiteľnými pravidlami, spoluprácou a rešpektom voči riaditeľkám a riaditeľom škôl, ktorí najlepšie poznajú svoje školy. Nech je bezpečné pre učiteľov, deti aj ostatných rodinných príslušníkov. Nech je otváranie škôl férové a nech je sprevádzané pocitom sociálnej spolupatričnosti a férového rovného prístupu k vzdelaniu. 

Očkovacia stratégia nech je prioritou, aby sa odstránila situácia, kedy niektorí učitelia riskujú svoje zdravie, lebo ostali z rôznych dôvodov napriek svojmu záujmu nezaočkovaní. Využime jedenásť týždňov do konca školského roku na mobilizáciu a taký prístup k vzdelávaniu, z ktorého bude zrejmé, že nám na budúcich generáciách záleží.

Potrebujeme živé vzory

Pilotné modelové školy potrebujú nositeľov hodnôt o ktorých rozprávame. Živé vzory učiteľov a učiteliek v školách, ale aj verejných činiteľov vo verejnom živote.Modelová škola a minister školstvaModelová škola a minister školstva

Neúcta k pravde a k odborníkom vo verejnom priestore je prejavom alarmujúcej nekultúrnej neúcty ku vzdelaniu ako hlavnému kapitálu našej budúcnosti. Všetci si  pamätáme na učiteľa či učiteľku, ktorí navždy poznačili pozitívne náš ďalší život. Prísna slovenčinárka, tvorivý matikár, angličtinár s kazeťákom, či telocvikári, ktorí nás učili plávať a zlepšovať lyžiarsku techniku. Toto chceme aj pre naše deti. Preto je až zarážajúce ako málo času, peňazí a pozornosti venujeme prístupu k vzdelávaniu, ktoré je hlavnou cestou, ako posunúť našu spoločnosť do 21. storočia vo svete po pandémii.  Práve cez prepojenie ľudí a aktuálnych fungujúcich pedagogických prístupov, inklúzie, technologickej vybavenosti a profesionality môžeme prestať prešľapovať na mieste.

Chceme pomôcť

Hlásime sa do spolupráce pri príprave plánu obnovy tak, aby sa veda, vzdelávanie a inovácie stali rozpočtovo najvýznamnejšou kapitolou na úrovni základného, stredného, odborného, univerziteného aj celoživotného vzdelávania. Oceňujeme investície do kurikulárnej reformy, do zakladania regionálnych kurikulárnych centier či podpory vzdelávanie učiteľov. Zároveň požadujeme, aby okrem „európskych peňazí“ aj štát bezodkladne pozitívne nastavil vyrovnanie nerovností ohodnotenia učiteľov diferencovaným zvýšením platov a stabilizačných benefitov učiteľov. Aby tak udržal a pritiahol najlepších absolventov a odborníkov do sveta vzdelávania do pedagogických aj riadiacich úloh.

V radoch Progresívneho Slovenska je početná skupina učiteľov a pedagogických či riadiacich pracovníkov zo sveta vzdelávania. Vnímame ako učitelia a učiteľky a iní aktívni ľudia vo svete vzdelávania, že  kľúčovým faktorom efektívneho reštartu škôl bude ich regionálna dostupnosť na základe demokratických, transparentných a férových kritérií. To pomôže zmenšovať a odstraňovať diskrimináciu chudobných detí a rodín. Avšak v centre pozornosti musia stáť učitelia.

Prihovárame sa a ponúkame aj odbornú pomoc čo najskôr:

  • pri založení motivačnej učiteľskej ceny ako učiteľského programu podpory a ocenenia najkreativnejšieho prístupu k vzdelávaniu pre učiteľov a majstrov odborného výcviku
  • Podporujeme vytvorenie regionálnych centier excelentných škôl všetkých stupňov  spomedzi dnes najlepších štátnych, súkromných aj cirkevných škôl.
  • Ďalej žiadame organizované prepojenie najlepších učiteľov z praxe na metodické centrá, profesné združenia, neziskovky a firmy pôsobiace v oblasti vzdelávania a ich sústredenie do centier excelentnosti na modelových školách.
  • Požadujeme na úrovni riadenia významnú finančnú podporu tých škôl, ktoré sa stanú nositeľmi zmeny v systéme. Upozorňume aj na potrebu okamžitej finančnej podpory najlepších riadiacich pracovníkov v sektore vzdelávania na všetkých úrovniach škôl zvýšením platov nad doteraz platný rámec.

Ďalšie pilotné projekty musia prepájať fungujúce inovatívne modely v regiónoch po celom Slovensku. Ministerstvo nemusí vymýšľať teplú vodu. Má sa inšpirovať pedagogickými prístupmi, ktoré sa implementujú v konkrétnych slovenských školách v spolupráci s učiteľmi, manažmentom škôl aj zriaďovateľmi škôl každej úrovne už dnes.

Myslíme si to ako učiteľky, učitelia, riaditelia, mamy a otcovia našich detí. Toto je naše Slovensko a naša budúcnosť

Miroslav Kocúr  (koordinátor pracovnej skupiny, pedagóg, zakladateľ a bývalý riaditeľ gymnázia), Dana Kleinert (akadémia vzdelávania pri Slovak Fashion Council), Elena Cinová (učiteľka pre profesionálny rozvoj MPC), Katarína Mičová (zástupkyňa riaditeľa SOŠ), Natália Nash (aktivistka vo vzdelávaní, matka dvoch študentiek SŠ), Ivan Sakin (bývalý učiteľ ZŠ), Mgr. Martin Sisák (učiteľ angličtiny a nemčiny na strednej polytechnickej škole),  Beata Jurik (odborná asistentka VŠ), Lucia Smažáková Karabinošová (lektorka angličtiny), Lukáš Bomba (bývalý vysokoškolský pedagóg), Oľga Krištofíková (učiteľka fyziky a odborných predmetov na SPŠ)

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *