Nepožiadaš dom svojho blížneho

Desiata poznámka k Desatoru

Rešpekt voči majektu iných ľudí je práve obsahom tohto prikázania. Individuálna tvorivosť a úsilie sa premieňa na materiálne bohatstvo. To je nedotknuteľné. Napriek tomu sa jednotlivec vždy stretáva s nepriazňou okolia, ktorá je motivovaná závisťou a túžbou po úspechu a vlastníctve bez sebadisciplíny a vlastnej práce a úsilia.

Kainovia a Ábelovia dnes

Príbeh Kaina a Ábela, ktorý ukazuje ako sa žiarlivosť a neprajníctvo stávajú dôvodom bratovraždy je literárnym a biblickým odkazom práve na neschopnosť prijať rozdiely. Prajnosť a radosť z toho, ako sa druhému v tvorivosť darí napredovať a ako to je na prospech okoliu je pozitívnou stránkou pohľadu na majetok, vlastníctvo a schopnosti iných.

Materiálne aj duševné vlastníctvo je preto nedotknuteľné. Imperatív tohto rešpektu voči tomu čo má a čo dokáže iný človek je potrebné mať na vedomí práve dnes, keď technológie umožňujú rôzne skratky ako si privlastniť a podvodom sa dosťať k tomu čo majú a čo vedia iní.

Čo je spoločné

Zároveň je jasné, že sociálne nerovnosti a rozdiely môžu pôsobiť až destabilizačne. Preto sociálne inovácie a spoločenská stabilita potrebujú v modernej spoločnosti aj svoje inštitúcie. Zdravotníctvo, kvalitné vzdelanie či verejná správa a systém spravodlivosti musia byť organizované tak, aby sa k nemu dostali na základe transparentného spravovania spoločnosti všetci, ktorí do neho prispievajú svojimi daňami a sú naň odkázaní.

Práva preto je moderná forma podvodného spravovania spoločného majetku v štátoch, spoločnosti či vo verejných inštitúciách tou oblasťou, kde sa nás to všetkých dotýka.

Nepoctiví správcovia

Ak niekto berie zo spoločného, okráda vlastne všetkých. Peniaze chýbajú tam, kam boli pôvodne určené. Rešpekt k spoločnému majetku je rešpektom aj k zverejnej verejnej zodpovednosti pri spravovaní majetku iných. Nemocnice, školy, verejná doprava, verejné služby, cesty či železnice alebo aj fungujúce úrady a súdy to sú tie oblasti, ktoré najviac trpia tým, ak toto prikázanie niekto nemá zapísané vo svojom srdci ale sa ním zaštiťuje len naoko.

Samozrejmosť a predsa výzva

Otvorený pohľad na toto prikázanie ukazuje, že jeho interpretácia si zaslúži pozornosť. A áno. Je to také samozrejmé a pri tom vieme, že to je permanentná výzva, s ktorou sa jednotlivci vyrovnávajú rôzne. Odsúdení ministri či verejní správcovia nie sú ničím nezvyčajným na Slovensku, v Čechách ale ani vo Veľkej Británii či inde.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *